در حال نمایش 11 نتیجه

شیلنگ پنوماتیک سایز 2×4

قیمت اصلی تومان14,000 بود.قیمت فعلی تومان10,000 است.

شیلنگ پنوماتیک سایز 4×6

قیمت اصلی تومان20,000 بود.قیمت فعلی تومان15,000 است.

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ پنوماتیک سایز 5×8

قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان20,000 است.

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ پنوماتیک سایز 8×12

قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان38,500 است.

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ پنوماتیک سایز6.5×10

قیمت اصلی تومان30,000 بود.قیمت فعلی تومان28,700 است.

عزیزان توجه داشته باشید واحد اندازه گیری براساس متر میباشد.

شیلنگ فنری باد طول 10 متر سایز 12

قیمت اصلی تومان400,000 بود.قیمت فعلی تومان300,000 است.