نمایش دادن همه 3 نتیجه

شیلنگ تفلون PTFE سایز 4*2

مشخصات لوله تفلون PTFE: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ تفلون PTFE سایز 6*4

مشخصات لوله تفلون PTFE: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ تفلون PTFE سایز 8*5

مشخصات لوله تفلون PTFE: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری