در حال نمایش 3 نتیجه

شیلنگ تفلون PTFA سایز 4*2

مشخصات لوله تفلون PTFA: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ تفلون PTFA سایز 6*4

مشخصات لوله تفلون PTFA: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری

شیلنگ تفلون PTFA سایز 8*5

مشخصات لوله تفلون PTFA: مقاومت دمایی بالا مناسب عبور فیلامنت و مسیر دهی به آن مناسب انواع اکسترودر ها پایداری