داستان پنوهایپر

گروه صنعتی پنوهایپر مفتخر است به تهیه و توزیع کلیه لوازم پنوماتیک ، هیدرولیک ، انواع پروژه های صنعتی اتوماسیون ، انواع شیلنگ مواد غذایی ، ضد بنزین ، روغن ، هوا و کلیه اتصالات مربوطه وکلیه خدمات جوشکاری آرگون و توزیع شیلنگ های ذوب کوره های القایی